Osobné údaje


Meno: Mgr. Martin Vesel
Vek: 27
Občianstvo: SR
Národnosť: slovenská
Rodinný stav: slobodný, bezdetný
Dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa
Vodičský preukaz: B
Záujmy: kajak, gitara, hudba, IT, fotografovanie
Charakterové vlastnosti: zodpovedný, spoľahlivý, komunikatívny, kreatívny, ctižiadostivý

Tel: +421 948 019 421
E-mail: martin.vesel@gmail.com
Skype: martin.vesel

Dosiahnuté vzdelanie


PhD. štúdium (od 2013)
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Odbor: Informatika
Téma: Aktivizácia a použiteľnosť pre virtuálne múzeum

Vysoká škola (2008 - 2010)
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Magisterské štúdium v odbore aplikovaná informatika – počítačová grafika
Získaný titul Mgr.

Vysoká škola (2005 - 2008)
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Bakalárske štúdium v odbore aplikovaná informatika
Získaný titul Bc.

Stredná škola (2001 - 2005)
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, 811 03 Bratislava
študijný odbor: EPS – elektronické počítačové systémy
maturoval s vyznamenaním

Základná škola (1992 – 2001)
Základná škola, Nobelovo nám. č. 6, Bratislava

Publikácie


2012 – Seeds in Chernobyl: the database on proteome response on radioactive environment, kolektív autorov, FRONTIERS, 10.10.2012
2012 – Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom - elektronická encyklopédia (www.ludovakultura.sk)
2010 – Diplomová práca: Serious Games – Museator
2008 – Bakalárska práca: Birdypedia
2005 – Webová databázová aplikácia (praktická časť maturitnej skúšky, 1. miesto v školskom kole SOČ, 3. miesto v krajskom kole SOČ)

Certifikáty, ocenenia, súťaže...


2012 – Prezentácia na seminári z numerickej geometrie (FMFI): Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom – elektronická encyklopédia
2010 – účastník fakultného kola ŠVK: Serious Games – Museator
2008 – 3. miesto vo VUB IT AWARD (tímové riešenie spolu s Mgr. Petrom Kánom)
2007 – Cisco CCNA 4 WAN Technologies
2005 – Cisco CCNA 3 Switching Basics and Intermediate Routing
2005 – 3. miesto v krajskom kole v 27. ročníku SOČ v odbore 01 - informatika (Webová databázová aplikácia)
2005 – 1. miesto v školskom kole SOČ v odbore 01 - informatika (Webová databázová aplikácia)
2005 – Cisco CCNA 2 Routers and Routing Basics
2004 – Cisco CCNA 1 Networking Basics

Jazykové znalosti


Anglický jazyk: aktívne slovom aj písmom
Nemecký jazyk: pasívne
Francúzsky jazyk: základy

Počítačové znalosti


(1 – expert, 2 – viac pokročilý , 3 – pokročilý, 4 – mierne pokročilý, 5 - základy)

Delphi: 3
C, C++: 3
Java: 3
Object Pascal: 3
Assembler : 4
PHP: 1
(X)HTML: 1
XML, XSLT: 2
CSS: 1
JavaScript: 2

MySQL: 3

Mac OS: 3
MS Windows: 2
MS Office: 2
Linux: 4

Adobe Photoshop: 3
Adobe Fireworks: 3

skladanie PC

Pracovné skúsenosti:


od 2007 živnostník
Martin Vesel - EMSY

návrh a realizácia webových informačných systémov, analyzovanie požiadaviek klienta, tvorba webových prezentácií, grafické práce, poradenstvo

2005 - 2007
Zamestnávateľ: Kvant spol. s r.o.
Pozícia: programátor, webdizajnér
Náplň práce: udržiavanie internetových stránok, konfigurácia TYPO3 CMS, tvorba eshopov s naviazaním na ES Pohoda

2003 – 2004
Zamestnávateľ: JTS spol. s r.o.
Pozícia: programátor, webdizajnér
Náplň práce: tvorba webových aplikáci