Bakalárska práca: Birdypedia

Abstrakt
VESEL Martin, HRA PRE MÚZEUM: Bridypedia [bakalárska práca]. Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky; Katedra aplikovanej informatiky. Vedúci bakalárskej práce: Doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD. Bratislava 2008.

Témou bakalárskej práce je tvorba vzdelávacej online hry pre múzeum. Zameriavam sa v nej hlavne na vysvetlenie problematiky tvorby webovej aplikácie – administračného rozhrania a samotnej hry.

Kľúčové slová: hra, múzeum, webová aplikácia, web 2.0

Stiahnuť pdf (1 134 kB) bc_final.pdf (1 134 kB)

Grafické systémy, vizualizácia a multimédiá


Panoráma
Panoráma predhoria Nitrainskej pahorkatiny, obce Dvorníky, Šalgočka a Zemiankse sady.

Panoráma

3D Model
Gotická veža z františkánskeho kostola v sade Janka Kráľa v Bratislave.


Najvýraznejším architektonickým prvkom v sade Janka Kráľa je jedinečný záhradný altánok, ktorý bol pôvodne vežou františkánskeho kostola.

Táto gotická veža bola začiatkom 15. storočia umiestnená nad krížovou chodbou na južnej stene františkánskeho kostola. Vytvoril ju Michael Chnab. V roku 1897 jej hornú časť museli kvôli poškodeniu zemetrasením nahradiť neogotickou nadstavbou podľa projektu architekta Friedricha Schuleka. Vrch veže bol po zemetrasení premiestnený do sadu Janka Kráľa, kde teraz slúži ako altánok.

Veža je obľúbeným miestom stretávania, kulisou svadobných fotografií, obchodným centrom a zároveň aj špecifickým orientačným bodom.
Vežička


Galéria

Vežička Vežička Vežička Vežička

Linky

Wikipedia: wiki
Panoramio: www.panoramio.com/photo/4319978
Zdrojový súbor: vezicka.blend (525 kB)


Technická špecifikácia

Na footgrafovanie som použil fotoaparát Olympus Camedia C-760 UZ, 3.2 megapixel, 10 x optický zoom. Fotografie panorámy aj vežičky som robil za jasného dňa. Fotografie sú vo formáte jpg, rozlíšenie 1600 x 1200 pixelov.
Na vytvorenie panorámy som použil program Hugin a na model Blender.


Modelovanie

Modelovanie prebehlo v podstate bez problémov. vežička vychádza z pravidelnej 6-uholníkovej podstavy. Po správnom navrhnutí pôdorysu už vtiahnutie vežičky nebol problém. Trochu som sa musel viacej pohrať s oblúkmi ale inak bez problémov.


Texturovanie

S textúrovaním to už bolo o niečo horšie :). Najväčší poblém nastal keď som zistil že Blender podporuje iba 16 materiálov na objekt. Nasledovalo zdĺhavé rozrezanie vežičky na viacej objektov. Po získaní zopár skúseností s napasovaním textúr na plochu to už ale išlo celkom hladko.